Nr. Snede - Åbent Fængsel
Vejledning


De oplysninger du kan læse herunder er et uddrag fra den ankomstfolder som du får udleveret når du kommer til Åbent Fængsel i Nr. Snede.

Hent ankomstfolderen her.

Kort om fængslet
Nr. Snede Fængsel er det officielle navn for fængslet, du nu er ankommet til.
I det åbne afsnit af fængslet er der 75 pladser, fordelt på fire afdelinger.
Tre afdelinger er almindelige fællesskabsafdelinger og en afdeling er med særlig fokus på daglig livsførelse.
Du er kommet til et åbent fængsel, hvor du i meget vid udstrækning selv har ansvaret for, hvordan din afsoning skal forløbe.
Udover denne folder kan du læse om regler for opholdet i fængslets regelsamling. Du kan også finde de overordnede regler for fængslernes virksomhed i Straffuldbyrdelsesloven, også kendt som Den Blå Bog, som du kan låne på afdelingskontoret.

Ved indsættelsen
Ved ankomst får du en kontaktperson som holder en indsættelsessamtale med dig, hvor der tales om de muligheder, der er under afsoningen: hvordan du søger hjælp til husleje, fritagelse for kontingent, mv.
Kontaktpersonen forventer, at du selv deltager i løsningen af aktuelle problemer omkring din sag samt udfærdigelse af afsonings- og handleplaner. Hvis du har akutte problemer ved indsættelsen, skal du hurtigst muligt kontakte personalet.

Har du barn/børn og er der nogle ting omkring dem, som du har brug for at tale om, er der i fængslet en børneansvarlig, som vil hjælpe dig. Der er mulighed for at få en fotobog, som kan sendes hjem til dit barn/børn, så de kan se billeder fra din hverdag og omgivelserne i fængslet. Udfyld en anmodningsseddel og den børneansvarlige vil tage kontakt til dig.

Handleplaner
Senest 4 uger efter indsættelsen skal der udarbejdes en handleplan for din afsoning og for tiden derefter. Handleplaner skal udarbejdes for de fleste indsatte i dette fængsel.
Der er tilknyttet en socialrådgiver til hver afdeling, som kan bistå med hjælp ved den sociale del af sagsbehandlingen, ligesom socialrådgiveren har en vigtig rolle i handleplansarbejdet.

NemId

Husk at medbringe dit NemID
Det vil hjælpe os i sagsbehandlingen at tage NemID med. Det er der brug for, når der for eksempel skal søges om boligtilskud, engangsydelse, kontanthjælp og udskrifter fra bank.

Telefon
Der er mobiltelefon på dit opholdsrum, som skal forblive fastgjort til opsatte anordning. Du må gerne have et enkelt SIM-kort med.

Post
Der udleveres post fra afdelingskontoret. Det er en god ide, at få de pårørende til at skrive dit stuenummer og afdeling på de breve, de sender til dig. Postkassen for udgående post er foran centralvagten og bliver tømt dagligt kl. 14:00.
Postforsendelser til indsatte må ikke indeholde kontanter og der må ikke tilsendes nærings- eller nydelsesmidler.

Fængslets adresse er
Nr. Snede Fængsel
Vejlevej 45
8766 Nørre Snede

Købmand
Vær opmærksom på, at hvis du er på ADL-afdelingen, så er der en anden procedure i forhold til indkøb af kost mv. Du skal selv holde dig med kost og ting til personlig hygiejne mv. Dette kan købes gennem fængslets købmand.