Nr. Snede - Åbent Fængsel
Uddannelse og beskæftigelse

Under afsoning har man pligt og ret til at være beskæftiget ved arbejde eller undervisning. Normalt vil der i dagene efter indsættelse blive afholdt en samtale om arbejde og skole. Der er mulighed for arbejde ved Park, Skov, Depot, Centrallager, Bygningshold samt Montage. Du kan også få undervisning i fængslets skole. Normalt vil der i dagene efer indsættelse blive afholdt en samtale om arbejde og skole.

Arbejdstider:
Mandag til torsdag fra kl. 08:00 til kl.15:00.
Fredag fra kl. 08:00 til kl. 14:30.

Ved for sent fremmøde sker der løntræk pr. påbegyndte time, i gentagelsestilfælde bortfalder tillæg. Ved manglende flid kan man bortvises og anvises andet arbejde.
Hvis du selv ønsker andet arbejde, skal du søge gennem din arbejdsplads.

Vejledning
Du vil blive tilbudt vejledning om uddannelses- og karriereplanlægning mens du opholder dig her. Du kan altid bede din kontaktperson booke en tid til dig i Vejledningskalenderen, hvis du ønsker vejledning i forhold til uddannelse eller job.

Undervisning
Fængselsskolen tilbyder Forberedende Voksenundervisning og Almen VoksenUddannelse, svarende til 9.-10. klasse niveau. Undervisningen er fuld tid, kan ikke kombineres med andre job. Under Jobformidlingssamtalen finder vi ud af, om du skal deltage i undervisning eller være på en arbejdsplads.
Der vil løbende blive tilbudt AMU-kurser. De vil blive annonceret på afdelingerne. Det vil være muligt at deltage i kurserne uanset, hvor du er beskæftiget.

Bygningshold
Herunder smedje og teknisk anlæg.
Bygningsholdet omfatter murer-, maler-, smede-, tømrer- og el-arbejde.
Hovedbeskæftigelsen består i vedligeholdelse af fængslets bygninger, sanitet og inventar, samt evt. nybyggeri. Desuden omfatter arbejdet også kloakering, renovation, vejanlæg og vedligeholdelse af fængslets biler.
Beskæftiger mellem 8-12 indsatte.

Depot
Depotet omfatter opbevaring og udlevering af tøj, fodtøj og linned, vask og udlevering af rengøring og husholdningseffekter, samt diverse rengøringsfunktioner og vask af vinduer på fængslet.
Beskæftiger mellem 2-4 indsatte.

Centrallager
På centrallageret beskæftiger vi i gennemsnit 8 mand med samling, ordrebehandling og udkørsel af kriminalforsorgens møbelproduktion. Vi gør daglig brug af maskiner, truck, varevogn og 2 stk. lastbiler. Målsætningen er et højt serviceniveau for vores kunder. Vi leverer møbler i hele Danmark.
Det er ikke et absolut krav for den indsatte at han besidder stort kørekort, truck-certifikat m.m. da her er mulighed for at få de nødvendige kompetencer, i form af arbejdstræning, kurser m.m.

Grønne fag
Arbejdsområderne består af

  • Pleje og vedligehold af park og anlæg.
  • Klipning af plæner og boldbaner, beskæring af træer, buske og hække, lugning samt brænding af ukrudt, såning og fremstilling af diverse sommerblomster og krydderurter i eget drivhus.
  • Dyrkning af bl.a. tomater og agurker til internt salg.
     

Skovdrift med bl.a. nyplantning og renholdelse af disse arealer, udtynding og fældning i eksisterende skov samt stor produktion af brænde. Juletræer og klipning af pyntegrønt i sæson og vedligehold af kulturer.
Økologisk landbrug med dyrkning af korn / halm og græs / hø.