Nr. Snede - Åbent Fængsel
Spørgsmål og svar

Denne side giver kun et hurtigt overblik over de mest stillede spørgsmål. Du kan klikke på de andre sider for at få flere detaljer om mange af de emner, som er vist her.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil søge om udsættelse af afsoning?
En ansøgning skal normalt være modtaget hos politiet eller i Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, senest 20 dage før datoen for fremmøde. Din ansøgning skal være velbegrundet.

Må jeg medbringe TV, DVD og Radio?
Du må medbringe en spillekonsol (PS3/PS4) og en medieafspiller af rimelig størrelse. Film og musik må kun forekomme på statiske, originale medier (CD, DVD, Blu-ray, osv.) og du må ikke have mere end 50 stk. Du må ikke besidde kopieret software, musik eller film, ligesom du ikke må besidde hukommelseskort, iPod eller lignende. Du må ikke medbringe TV – der er mulighed for at leje et TV.

Er der mulighed for at komme på internettet når jeg afsoner?
Der er mulighed for at gå på internettet, men kun i begrænset og kontrolleret omfang.

Må jeg medbringe min egen medicin?
Ja, men du skal aflevere medicin eller lægerecept til personalet, når du kommer. Fængselslægen vil herefter tage en vurdering af, hvilken medicin du skal have.

Skal jeg selv betale min medicin under afsoning?
Nej, du er som udgangspunkt dækket af fængslet i forbindelse med lægeordineret medicin. Der er dog visse undtagelser.

Er der mulighed for skolegang og undervisning under afsoning?
Ja, der er forskellige muligheder inden for sprogfag, matematik, selvstudier og andet.

Behøver jeg at arbejde eller modtage undervisning under afsoning?
Ja. Du har beskæftigelsespligt mens du afsoner.

Kan mine pårørende ringe til mig under afsoningen?
Du kan have en fastgjort mobiltelefon på dit opholdsrum, men den skal købes gennem fængslet. Det er derfor en god idé at tage et SIM-kort med, når du møder til afsoning.

Må jeg medbringe cigaretter, slik og madvarer når jeg møder til afsoning?
Vi ser faktisk gerne at du medbringer madvarer, når du møder til afsoning. Det skal dog være i begrænsede mængder og ikke for mere end 300 kroner. Hvis du medbringer mange varer, kan personalet forlange en kvittering for varerne, således at vi kan sikre os, at der ikke tages flere varer ind end tilladt.

Må jeg bruge min elektroniske cigaret under afsoning?
Nej, desværre. Der er mange forskellige e-cigaretter og nogle er mere omstændige at undersøge end andre. Derfor har man fra centralt hold her på fængslet valgt at forbyde brugen af e-cigaretter.

Er der mulighed for indkøb under afsoning?
Ja, der er købmand to gange om ugen.

Hvor mange penge må jeg være i besiddelse af?
Du må ikke have kontanter i fængslet.

Kan jeg få udgang under afsoning?
Ja, som udgangspunkt kan du få udgang hver tredje weekend efter 30 overnatninger her i fængslet, når du er mødt rettidigt fra fri fod. Din kontaktperson vil vejlede dig om reglerne. Der er også mulighed for at få specialudgange i særlige tilfælde, f.eks. hvis du skal møde i retten eller besøge en nærtstående, der er alvorligt syg. Ved disse tilfælde, skal fængslet have dokumentation på udgangen.

Hvor tit må jeg få besøg af mine venner og pårørende?
Besøg af voksne over 18 år
Voksne over 18 besøger dig på din egen afdeling. Besøgstiden er fra kl. 10-15.45 hver lørdag og på visse helligdage. Man skal starte sit besøg inden kl. 14.45. Den indsatte skal selv booke besøg via fængslets personale.
Besøg af børn i alderen 0 til 18 år
Børn under 18 besøger dig i et besøgslokale som foregår i blokke fra kl. 9.30 til 12.30 og igen fra kl. 12.30 til 15.30. Der er besøg hver lørdag og på visse helligdage. En formiddagsblok kan forlænges, hvis der er et ledigt lokale. Den indsatte skal selv booke besøg via fængslets personale.