Nr. Snede - Åbent Fængsel
Pårørende

Her kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig som pårørende.

Hvis du er i familie med en indsat eller er hans kæreste eller ven, bliver du også berørt af straffen. Din hverdag bliver ændret, og der er kontrol med din kontakt med den indsatte.

Det er vigtigt for den indsatte at holde kontakten til familie og venner. Men der er samtidig en række regler, der skal overholdes. Vi har samlet de vigtigste her, og vi håber, at du her på siden finder svar på mange af dine spørgsmål. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte personalet.
Adresse og telefonnumre kan du finde nederst på siden.

Udgang til pårørende
Som indsat i et åbent fængsel, har man normalt mulighed for at få udgang hver tredje weekend, når man har afsonet i 30 dage. Formålet med at holde disse weekender uden for fængslet er at vedligeholde kontakten med de nærmeste pårørende. Hvis man ønsker disse udgange, skal fængslet modtage en bekræftelse om udgang fra den eller de personer, som den indsatte ønsker udgang til. Pårørende kan printe og udfylde denne ansøgning, som skal sendes til fængslet.
Du skal være særlig opmærksom på, at fængslet altid har en behandlingstid på mindst tre hverdage. Det kan tage op til 14 dage i de tilfælde, hvor udgangen skal til høring hos en anden instans. I særlige tilfælde kan det tage endnu længere tid end 14 dage at færdigbehandle en udgang. Derfor: Sørg for at sende ansøgning hurtigst muligt.

Hent ansøgning om udgang.
 

Ansøgninger om udgang kan modtages ved at den pårørende

 • personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale
 • sender ansøgningen som brev til fængslet
 • sender ansøgningen som mail til nr.snede.faengsel@krfo.dk


Besøg i fængslet
For at komme på besøg i fængslet, skal man først godkendes, hvilket kan tage op til en uge fra vi modtager besøgsansøgningen. I særlige tilfælde, hvor andre instanser skal høres i sagen, kan der gå længere tid.

Hent besøgsansøgning til personer over 18 år.
Hent besøgsansøgning til børn under 18 år.
 

Ansøgninger om besøg kan modtages ved at den pårørende

 • personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale
 • sender ansøgningen som brev til fængslet
 • sender den som mail til nr.snede.faengsel@krfo.dk

Husk altid
Alle besøg skal bestilles af den indsatte først. Bestilling af besøg kan tidligst ske 1 uge på forhånd og senest klokken 18:00 dagen forinden besøget finder sted. Dette foregår ved, at den indsatte afleverer en anmodningsseddel til personalet, der booker en tid.
Billed-ID skal medbringes ved hvert besøg. Besøgstilladelsen er personlig og giver ikke adgang til andre. Både voksne og børn skal godkendes inden de kan komme på besøg. Der er ansøgningsskema til både børn og voksne på fængslets hjemmeside. Der kan samtidigt komme maksimalt 4 personer. Besøg begyndes og sluttes altid på modtagelsen.

Personalet har ret til at gennemse beklædning, bagage, tasker og lignende.

Hvis man ikke har en tilladelse til besøg, må man ikke være på fængslet.

Overtrædelse af fængslets regler kan betyde bortvisning, nægtelse af besøg og kan få alvorlige følger for den indsatte. I grove tilfælde kan der ske politianmeldelse eller tilladelsen til besøg kan blive inddraget. Alle besøgende vil kunne blive undersøgt af en narkotikahund.

Besøg med børn
Besøg med børn (0-18 år) foregår i et rum, som personalet anviser. Besøg sker i blokke (kl. 9.30-12.30 og 12.30-15.30) hver lørdag, søndag og på visse helligdage. En formiddagsblok kan forlænges, hvis der er et ledigt lokale. Uden for kan man være på legepladsen og i parken mellem legepladsen og modtagelsen eller lige udenfor yderdøren til besøgsbygningen. Husk at rygning er forbudt i hele besøgsbygningen. Den indsatte har ansvaret for besøgende børn. Børnene må ikke overlades til andre indsatte. Børn mellem 0 og 15 år skal være sammen med en voksen mens der er besøg.

Besøg uden børn
Besøg uden børn sker på afdelingen, hvor den indsatte bor. Man må være på afdelingens fællesarealer og på den indsattes opholdsrum, men ikke på andre indsattes opholdsrum. Uden for må man være lige udenfor afdelingens dør. Besøgstiden er fra kl. 10-15.45 hver lørdag og på visse helligdage. Man skal starte sit besøg inden kl. 14.45.

Dette må gerne tages med
Besøgende må medtage de madvarer og nydelsesmidler, der kan spises med den enkelte indsatte under besøget. Den indsatte må beholde restbeholdning af nydelsesmidler svarende til 50 kr.

Dette må ikke tages med
Der må ikke tages frostvarer med. Det er strengt forbudt at aflevere medicin, narkotika eller alkohol til den indsatte. Mobiltelefoner og andre elektriske ting må ikke medbringes eller bruges på fængslet. Der må ikke være kæledyr på fængslets område – man må heller ikke efterlade dem i bilen under besøget. Du må ikke give penge i kontanter til den, du skal besøge. Se vejledning i, hvordan man overfører penge digitalt til en indsat.

Hvis du ankommer for sent
Når du er på besøg i fængslet forventer vi, at du ankommer på det klokkeslæt, som er booket. Hvis du er mere end en time forsinket, kan fængslet afvise dit besøg. Det er derfor vigtigt, at du ringer til fængslet på telefon nummer 72 55 60 26, hvis der er en gyldig grund til forsinkelsen og du stadig ønsker at gennemføre dit besøg.

 

Økonomisk støtte til transport ved besøg af børn 
Du kan søge om at få dækning af transportudgifter til børn af indsatte i forbindelse med besøg. Der kan ydes transporthjælp til dækning af rejse med offentlig transport fra barnets bopæl til fængslet.
I Nr. Snede Fængsel skal følgende procederer anvendes:

 • Udgangspunktet er, at den indsatte ikke er i regelmæssig udgang og der kan søges om hjælp til dækning af barnet/børnene samt en ledsagers transport én gang pr. måned.
 • I Nr. Snede Fængsel besluttes det, at én gang pr. måned anskues, som en kalender måned.
 • Ansøgning sker via et ansøgningsskema og det er ansøgeren, som skal udfylde skemaet med relevant oplysninger. Der er ingen krav om dokumentation – ansøgningen forudsætter dog, at ansøgeren underskriver en tro og love erklæring.
 • Det er socialrådgiveren, som afklarer hvorvidt den pårørende opfylder kriterierne for økonomisk hjælp til transportudgiften. Bevillingen skal skrives i handleplanen og revurderes hvert halve år, gældende fra den dato, hvor bevillingen er givet. Det skal fremgå af bevillingen, hvor meget beløbet tænkes, at udgøre pr. gang. Ansøgningen skal ligeledes journaliseres i klientsystemet under handleplan.
 • Den besøgende skal ved afvikling af besøget medbringe et udfyldt transportbilag, hvilket personalet i besøget underskriver efter afvikling af besøget og sørger for bliver fremsendt til økonomiafdelingen, som vil varetage udbetalingen af transportstøtten til de pårørende.
 • De indsatte vil blive orienteret omkring muligheden for bevilling af transportstøtten via opslag på afdelingen og det vil blive indskrevet i de enkelte afdelingers husorden.
 • Hent skemaer og blanketter her

Tavshedspligt
Vi får rigtig mange henvendelser fra familie, venner og bekendte til indsatte. Mange spørger om pågældende er mødt til afsoning eller om vi kan give telefonnummeret til den afdeling, hvor indsatte er.
Alle ansatte i Kriminalforsorgen har tavshedspligt. Vi må derfor ikke give oplysninger om de indsatte videre til andre.
Det betyder også, at Kriminalforsorgen ikke må fortælle dig om din pårørende er mødt til afsoning, om han afsoner i Nr. Snede eller på hvilken afdeling, han er indsat. Vi må heller ikke fortælle, om han er blevet flyttet til en anden afdeling eller et andet fængsel.

Breve og pakker
Breve og pakker til en indsat bliver normalt åbnet af personalet, mens den indsatte ser på det. Det sker for at sikre, at de ikke indeholder andet end det, der er tilladt at modtage. Post må ikke indeholde penge eller nærings- og nydelsesmidler.

Indbetaling af penge
Indbetaling af penge til indsatte i Nr. Snede Fængsel: Klik her for at hente vejledningen.