Nr. Snede - Åbent Fængsel
Ordensregler

Vær særlig opmærksom på disse punkter.

Du er selv ansvarlig for de ting, der på dit opholdsrum. Det vil sige, at hvis personalet tømmer eller undersøger dit opholdsrum, går vi ud fra at tingene tilhører den person, som boede på opholdsrummet. Vi kan ikke udlevere ting til andre, uden den formodede ejermands samtykke.

 

 1. Du skal melde dig til afdelingsbetjenten alle dage mellem kl. 12:00 og 12:30 samt mellem kl. 17:00 og 17:30.

 2. Ryd op efter dig i fællesarealerne.

 3. Du må ikke være i besiddelse af kontanter.

 4. Indbyrdes handel, bytninger og udlån er ikke tilladt.

 5. Det er ikke tilladt at gå på de øvrige afdelinger.

 6. Der må ikke flyttes rundt på stueinventaret.

 7. Du skal hver aften klokken 21:00 befinde dig på din egen stue.

 8. Der er stueeftersyn søndag efter klokken 15:00, hvor din stue skal være rengjort.

 9. Der må ud over små medieafspillere (radioer, afspillere og anlæg) ikke være andet inventar end det, der står på stuebladet.

 10. Billeder mv. må kun opsættes på opslagstavlen.

 11. Færdsel med arbejdsfodtøj på afdelingen er ikke tilladt.

 12. Ved løsladelse skal du gøre din egen stue ren.

 13. Du må ikke overdrage din stue til andre indsatte når du er på udgang uden at give skriftlig fuldmagt til personalet. Nøglen skal afleveres til opsynspersonalet.

 14. Du skal slukke for lys, TV, radio og andre strømforbrugende apparater, når du forlader afdelingen og din stue skal ved arbejdstids begyndelse være i rimelig orden.

 15. Du må ikke få tilsendt nærings- eller nydelsesmidler med posten.

 16. Rygning er ikke tilladt inden døre. På din afdeling må du kun opbevare tobak, rullemaskiner, rullepapir, lightere og lignende i dit tobaksskab.

 17. Der foretages optælling på vilkårlige tidspunkter.

 18. Din stue skal kunne undersøges af personalet på under 30 minutter. Det betyder at personalet kan bede dig om at hensætte dele af dine ejendele på depotet, hvis man vurderer at du har for mange ting.

   

  Det er dit eget ansvar at kende reglerne. Spørg hvis du er i tvivl om noget.