Velkommen til 
Nr. Snede - Lukket Fængsel

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, som du sikkert har i forbindelse med, at du skal afsone på Statsfængslet Midtjylland. 

I menuen i toppen kan du læse mere om lukket fængsel og hvordan du skal forholde dig som indsat. Se mere om regler og vejledninger. Hvilke muligheder der er for behandling mm. Der er oplysninger til pårørende. Herunder information om besøgsregler samt hvilke genstande der må medbringes ved indsættelse, i forbindelse med besøg og fra udgang.
 
Fængslet ved Nr. Snede 

Huset var engang et pigehjem, men har været fængsel siden 1943. 

Kapacitet
Det lukkede afsnit har 85 pladser og en særlig afdeling med 15 straf- og isolationspladser. Fængslet modtager fortrinsvis mandlige dømte fra politikredsene i Vejle, Herning samt politikredsene 1-8 i Storkøbenhavn.

Afdelinger
Der er 3 afsnit i det lukkede fængsel: JKL, HI og EFG

Afsnit JKL
Afd JKL består af 3 fællesskabsafdelinger med selvforplejning. Afd. J har 10 pladser, afd. K har 10 pladser og afd. L har 15 pladser.

Afsnit HI
Afd. H og I er stofbehandling og motivationsafdeling med plads til 20 indsatte. Her er tilknyttet faste misbrugsbehandlere og der er ligeledes fællesspisning.

Afsnit EFG
Afd. E er en almindelig fællesskabsafdeling med 15 pladser og selvforplejning. Afd. F er en begrænset fællesskabsafdeling hvor der er mad 3 gange om dagen og fastsatte fællesskabstider.

Beskæftigelse
Som indsat i det lukkede afsnit kan man arbejde med
• vedligeholdelse
• montage

Undervisning
Man kan deltage i undervisning som
• FVU (forberedende voksenundervisning) i dansk og matematik
• AVU i dansk, it, matematik, engelsk
• Ordblinde undervisning
• Genopfriskningskurser i bl.a. dansk og matematik som forberedelse til feks. Teknisk Skole
• Forskellige andre kurser i idræt, madlavning og kostteori
• AMU-kurser i AutoCad
 
Desuden er der mulighed for
• Selvstudie
• Frigang til forskellige kurser, Teknisk Skole m.m. 

Behandling
Der er tilbud om disse behandlingsprogrammer: 
• Det kognitive færdighedsprogram
• Anger Management (vredesprogrammet)