Velkommen til
Nr. Snede - Åbent Fængsel

Her er oplysninger til pårørende, for eksempel om besøg og hvordan du skal gøre, hvis du skal have en indsat hjem hos dig, når han skal på orlov. Der er oplysninger om genstande der må medbringes ved indsættelse, i forbindelse med besøg, og fra udgang samt meget andet.
 
Fængslet ved Nr. Snede
Fængslet blev taget i brug i 1943 og har et åbent afsnit med 75 pladser, et lukket afsnit med 85 pladser og en særlig afdeling med 15 straffe- og isolationspladser.
Det åbne afsnit er fordelt på 4 afdelinger: Tre afdelinger er almindelige fællesskabsafdelinger og en afdeling er med særlig fokus på daglig livsførelse.
I åbent afsnit er der specielt fokus på udsatte klienter.

Beskæftigelse
Under afsoning har man pligt og ret til at være beskæftiget ved arbejde eller undervisning. Normalt vil der i dagene efter indsættelse blive afholdt en samtale om arbejde og skole. Der er mulighed for arbejde ved Park, Skov, Depot, Centrallager, Bygningshold samt Montage. Du kan også få undervisning i fængslets skole.

Undervisning
Fængselsskolen tilbyder Forberedende Voksenundervisning og Almen VoksenUddannelse, svarende til 9.-10. klasse niveau. Undervisningen er fuld tid, kan ikke kombineres med andre job.

Under Jobformidlingssamtalen finder vi ud af, om du skal deltage i undervisning eller være på en arbejdsplads.
Der vil løbende blive tilbudt AMU-kurser. De vil blive annonceret på afdelingerne. Det vil være muligt at deltage i kurserne uanset, hvor du er beskæftiget.
 
Behandling
Der er tilbud om misbrugsbehandling i åbent afsnit.