Nr. Snede - Lukket Fængsel
Inden du ringer til os

Læs her inden du ringer til os
Vi får rigtig mange henvendelser fra familie, venner og bekendte til indsatte. Mange spørger om pågældende er mødt til afsoning, om vi kan give telefonnummeret til den afdeling hvor indsatte er.

Alle ansatte i Kriminalforsorgen har tavshedspligt. Man giver ikke oplysninger om de indsatte videre til de pårørende eller andre.
Det betyder også, at Kriminalforsorgen ikke kan fortælle dig om din pårørende er mødt til afsoning, om han afsoner i Nr. Snede, eller på hvilken afdeling han er indsat. Om han er blevet flyttet til en anden afdeling eller andet fængsel.

Alvorlig ulykke - dødsfald - alvorlig sygdom.
Ringer du til os vedrørende en alvorlig ulykke, dødsfald, alvorlig sygdom er vi selvfølgelig altid klar til at være behjælpelige.