Nr. Snede - Åbent Fængsel
Inden du ringer til os

Læs her inden du ringer til os
Vi får rigtig mange henvendelser fra familie, venner og bekendte til indsatte. Mange spørger om pågældende er mødt til afsoning eller om vi kan give telefonnummeret til den afdeling, hvor indsatte er.
Alle ansatte i Kriminalforsorgen har tavshedspligt. Vi må derfor ikke give oplysninger om de indsatte videre til andre.
Det betyder også, at Kriminalforsorgen ikke må fortælle dig om din pårørende er mødt til afsoning, om han afsoner i Nr. Snede eller på hvilken afdeling, han er indsat. Vi må heller ikke fortælle, om han er blevet flyttet til en anden afdeling eller et andet fængsel.

Alvorlig ulykke - dødsfald - alvorlig sygdom
Ringer du til os om alvorlig ulykke, sygdom eller dødsfald, er vi selvfølgelig altid klar til at hjælpe.
Vi kan ikke give nummeret til indsattes mobiltelelefoner. Vi kan kun anbefale, at du prøver at ringe til pågældende på hans egen mobiltelefon.