Nr. Snede - Åbent Fængsel
Fritid

Personalet arrangerer forskellige aktiviteter i hverdagene. Aktiviteterne kan du få mere at vide om på din afdelings opslagstavle eller ved at tale med det personale, som afholder fritidsaktiviteter.
 
Bibliotek
Biblioteket har åbent cirka hver anden uge, hvor der kommer en bibliotekar.

Swimmingpool
Fængslet har sin egen swimmingpool, som i sommertiden kan åbnes efter aftale med personalet. Man mødes på centralvagten, og går samlet af sted, ligesom man forlader poolen samlet.

Herudover er der også aktiviteter uden personale:

Boldbanen
Fodbold, beachvolley og basketball. Sportspladsen kan benyttes i weekender af indsatte, der ikke har besøg og må ikke benyttes efter mørkets frembrud.

Træningsrum
Åbent hverdage efter arbejdstid, weekend åbent hele dagen. Lukkes alle dage kl. 20:30.

Fritidsture uden for fængslet
Der er mulighed for sammen med personalet at arrangere ture til forskellige aktiviteter uden for fængslet.

Alle fritidsaktiviteter foregår efter arbejdstids ophør og forudsætter tilfredsstillende varetagelse af arbejdspligten i arbejdstiden.