Nr. Snede - Lukket Fængsel
Beskæftigelse & uddannelse

Beskæftigelse
Som indsat i det lukkede afsnit kan man arbejde med:

  • Vedligeholdelse
  • Græsslåning og snerydning
  • Udehold
  • Vedligeholdelse af bygninger
  • Gangmandsjob

Der er arbejdspligt og der bliver holdt en jobformidlings samtale de første dage efter ankomsten.

Undervisning
Fængselsskolen tilbyder Forberedende Voksenundervisning og Almen VoksenUddannelse, svarende til 9.-10. klasse niveau, samt EUD-grundforløb for klejnsmede. Undervisningen er fuld tid, og kan ikke kombineres med andre job.
Under jobformidlingssamtalen finder vi ud af, om du skal deltage i undervisning eller være på en arbejdsplads.
Der vil løbende blive tilbudt AMU-kurser. De vil blive annonceret på afdelingerne. Det vil være muligt at deltage i kurserne uanset, hvor du er beskæftiget.

Behandling
Der er tilbud om disse behandlingsprogrammer:

  • Det kognitive færdighedsprogram
  • Anger Management (vredesprogrammet)
  • Mælkebøtten (narkomisbrugsbehandling i samarbejde med Center for socialtudsatte under Horsens Kommune)